Homeopátiás szerek a gyógyszertárakban

Amikor Hahnemann (1755-1843) kialakította a gyógyítás ezoterikus törvényeivel összhangban álló homeopátiát, egyik törekvése az volt, hogy azt mindenki számára elérhetővé tegye. Az a napjainkban tapasztalható tendencia, hogy homeopátiás készítmények jelennek meg a gyógyszertárakban, látszólag összhangban van az alapító törekvésével. De csak látszólag.

A modern orvostudomány és a homeopátiás gyógyítás két különféle elven alapul. Az orvostudomány (lévén a materializmus talaján álló tudomány egyik ága) a betegséget anyagi szinten érelmezi és anyagi szintű megoldásokkal harcol ellene. Az egyik eszköze a gyógyszer, mely testi szinten befolyásolja a betegséget. Ha van egy tünet (az orvostudomány szóhasználatában ez a betegség), akkor azt egy bizonyos gyógyszerrel lehet leküzdeni. Egy betegség, egy gyógyszer (adott esetben a gyógszerek egy meghatározott csoportja). Ha megszűnik a tünet, a beteget gyógyultnak nyilvánítják.

A homeopátia azt mondja, hogy a testben megjelenő tünetek a betegségnek, mint olyannak a kísérő jelenségei, maga a betegség pedig a tudatban fellépő egyensúlytalanság. Ez az egyensúlyvesztés annak az eredménye, hogy az ember tudata nem képes észrevenni, megoldani egy feladatot, mivel hiányik belőle valami. Valamit meg kellene tanulnia, de nem tudja. Mivel a teljességgel felfogott tudatban benne van az egész világ, az egyén tudatából hiányzó elem meg kell hogy legyen valahol a világban. A homeopátia ezt a hiányzó elemet próbálja megtalálni és a beteg tudatába juttatni, hogy az egyensúlytalanság (a betegség) megszűnjön, a beteg megtanulja, azt, amit a betegség üzen neki.

Fentiekből több minden következik.
1. Az orvostudomány megközelítésével szemben a homeopátiát a tünet csak abból a szempontból érdekli, hogy rájöjjön, hogy mi is hiányzik a beteg tudatából, mit is kellene megtanulnia a betegségéből. Nem a tünetre koncentrál, nem azt akarja megszüntetni, hanem a tudat egyensúlyát helyreállítani.
2. Ugyanazon tünetet teljesen más okok is kiválthatnak Több beteg esetében az orvostudomány által ugyanannak a betegségnek nevezett tünetet, többféle kiváltó ok idézi elő, vagyis mindegyik betegnek lehet más-más tanulnivalója. Ennek megfelelően a homeopátiás szer is más és más lesz mindegyikük esetében.
3. A homeopátia a beteget csak akkor tekinti gyógyultnak, ha a megtanulja a betegség által megmutatott leckét, nem pedig akkor, amikor a tünet eltűnt. A tünetet a gyógyszerek megszüntetik, de a tudatban lévő okát nem.
4. A homeopátia nem harcol a betegség ellen, mert azt az ember segítőjének tekinti és nem is hiszi azt, hogy a betegség mint olyan megszüntethető lenne, hiszen az a tudat totalitásában az egészség komplemetere.

Amikor egy homeopata betegének szert ad (ami anyagi szinten nem is tartalmaz semmiféle hatóanyagot), akkor azt úgy teszi, hogy a homeopátia ’simila simillibus currantur’ (hasonló a hasonlót gyógyítja) elve alapján megadja a beteg tudatának azt, ami hiányzik belőle. Ahhoz, hogy kiderítse, hogy mi ez az éppen hiányzó információ, rendkívül nagy empátia, tapasztalat, a lélek (tudat) rejtelmeinek ismerete és a több ezernyi homeopátiás szer ismerete szükséges.

Mindebből kiderül, hogy homeopátiás szert nem lehet(ne) gyógyszertárban árulni, mert például a megfázás tünete akár mindenkinél más és más homeopátiás szert igényelne – már amennyiben természetesen a homeopátia által gyógyulásnak tekintett eredmény elérése a cél. A homeopátiás szer kiválasztásában a gyógyító és beteg közötti, mély lelki rétegeket is érintő, párbeszéd és a változást nyomonkövető terápiás megbeszélések elengedhetetlenek.

A gyógyszertárakban kapható homeopátiás szerek (melyeket egy adott betegségre, azaz tünetre ajánlanak) megjelenésében én így csak egy ügyes marketingfogást látok, amivel a dollármilliárdokat bezsebelő gyógyszeripar az ezoterikus újhullámot is meglovagolja.

(Megj.: Fentiekben nem volt szándékomban bírálni az orvostudományt, hiszen a megfelelő rátekintésben annak is megvan a helye a világban és áldásos tevékenységét nem is vonom kétségbe. Pusztán a kétféle gyógymód különbözőségének vázlatos bemutatása volt a célom.)

Csak meg szeretném köszönni, hogy elolvasta homeopátia írásom.

Képek


Oldalak

    Képek


    Oldalak